Ruby on Rails ծրագրավորող

Abov LLC

Դիմել
Վերջնաժամկետ՝ 2021-07-30

Job Description

Ընկերությունը փնտրում է միջին կամ բարձր մակարդակի Ruby on Rails տիրապետողի. Աշխատավարձը՝ կախված աշխատանքային փորձից 350,000-700,000 դրամ ամսեկան: Աշխատանքը Երեւանի կա՛մ Աբովյանի գրասենյակներում:

 • Ruby on Rails- ի հետ բարդ և դեռևս կիրառվող ծրագրերի նախագծման և կառուցման մասնագիտական փորձ,
 • Ունի փորձ API- ներ կամ ծառայություններ կառուցելու ՝ օգտագործելով RESTful սկզբունքները,
 • PostgreSQL-ի կամ MySQL-ի նման հարաբերական շտեմարանների ամուր ընկալում,
 • Վեբ տեխնոլոգաների և client-server ճարտարապետության խորը գիտելիքներ,
 • Փորձ `բազմազան ծրագրավորման պարադիգմների հետ:
 • Version control-ի (git), ենթակառուցվածքների և DevOps- ի տիրապետում :


Մեր տեխնոլոգիական stack-ը ներառում է ՝

 • Ruby on Rails,
 • PostgreSQL,
 • AWS և Google Cloud,
 • HAML/SCSS,
 • Javascript:


Ուղարկեք ձեր ռեզյումեն abovspe@gmail.com էլ. Hասցեին ՝ վերնագրում նշելով «Ruby on Rails հավելված»:

Job Responsibilities

We are looking for a teammate who can:

 • Learn on their own and be comfortable with new technologies quickly.
 • Can understand tasks on a business level without detailed functional requirements or mockups.
 • Plan and execute assigned work to a high technical standard.
 • Break down large projects into incremental deliverable code.
 • Deliver large and complex tasks without micromanagement or supervision.
 • Foresee issues and requirements for prominent features and projects.
 • Discuss and evaluate system architecture, component design, and technology choices.
 • Incorporate testing and think about security, scalability, and reliability as a natural part of delivering working software.
 • Work effectively on their own, as well as with other engineers and people in other functions.
 • Work with QA to maintain high coverage of automated tests (unit, functional, integration, and performance tests).
 • Mentor and set examples for junior developers.
 • Take the time to do thorough code reviews and provide accurate and thoughtful feedback.

Required qualifications

An ideal candidate has:

 • Professional experience designing and building complex yet maintainable applications with Ruby on Rails.
 • Experience building APIs or services using RESTful principles.
 • Solid understanding of relational databases like PostgreSQL or MySQL.
 • Deep knowledge of web technologies and client-server architecture.
 • Experience with diverse programming paradigms.
 • Proficiency with version control (git), infrastructure, and DevOps.
 • Experience with Memcached, Redis, or other caching technologies is a plus.
 • Experience with Elasticsearch is a plus.
 • Experience with Docker and Kubernetes is a plus.

Experience with processing document formats (Word, PDF, etc.) is a plus.

Our tech stack includes:

 • Ruby on Rails (RSpec for testing)
 • PostgreSQL
 • AWS & Google Cloud services
 • HAML/SCSS
 • Javascript (Mocha for testing)
 • CI/CD via GitHub

Benefits we offer

We offer:

 • Full-time employment with 350,000-700,000 AMD monthly salary based on experience.
 • Work in either our Yerevan or Abovyan offices.
 • Opportunity to advance into a leadership role in a fast-growing organization.

  We don't care about your education level, diploma, or certificates -- we evaluate based on relevant work experience and performance during our interview. Anyone with relevant experience is encouraged to apply!

Նմանատիպ աշխատանքներ