PHP Laravel Developer

Software Development

Evistep LLC

Ազատության 24/15

Դիմել
Վերջնաժամկետ՝ 2020-12-20

Աշխատանքի նկարագրություն

Evistep is looking for a PHP Laravel Developer

Job Requirements:

 • Write high quality code;
 • Orient in code;
 • Define և introduce new technical & design solutions;
 • Follow the best practices currently on the market;
 • Teamwork, collaborating with other team members.

 

Qulifications:

 • At least 1 year of work experience;
 • GIT;
 • MySQL;
 • PHP OOP;
 • Good Knowledge Of Laravel framework;
 • JavaScript, Vue.js, React, HTML or CSS will be a plus.

Պահանջվող գիտելիքներ

Մասնագիտական հմտություններ և կարողություններ

 • PHP
 • Laravel
 • GIT

Նմանատիպ աշխատանքներ