PHP Developer

Evistep LLC

Ազատության 24/15

Դիմել
Վերջնաժամկետ՝ 2020-09-30

Աշխատանքի նկարագրություն

We are looking for a motivated Developer to join our team and grow with us.

Պահանջվող գիտելիքներ

Մասնագիտական հմտություններ և կարողություններ

Required qualifications:

  1. Solid knowledge of OOP
  2. Knowledge of HTML, CSS
  3. Knowledge of English is a MUST
  4. Experience in PHP/Laravel is a BIG plus
  5. Experience with Git
  6. Knowledge of JS (Vue.js, Node.js, Express.js) is preferable
  7. Ability to execute projects in a timely manner to meet deadlines

Նմանատիպ աշխատանքներ