Գաղտնիություն

Գաղտնիության քաղաքականություն

Գաղտնիության քաղաքականության այս փաստաթուղթը պարունակում է տեղեկատվության Ձեր տվյալների գաղտնիության պաշտպանության նպատակով ձեռնարկվող միջոցառումները վերաբերյալ։ Ժամանակի ընթաքում կարող է փոփոխել կայքն օգտագործելու համար անհրաժեշտ տեղեկատվության բովանդակությունը կամ մատուցվող ծառայություները, որի հետևանքով գաղտնիության վերաբերյալ մեր քաղաքականությունն կարող է համապատասխանաբար ենթարկվել փոփոխությունների։ Ձեր կողմից շարունակական մուտքը կայք կամ դրա օգտագործումը կհամարվի որպես Ձեր կողմից այդ փոփոխությունների ընդունում: Եթե ունեք լրացուցիչ հարցեր կամ ցանկանում եք ստանալ հավելյալ տեղեկություններ Programmer.am կայքի Գաղտնիության քաղաքականության վերաբերյալ, կապվեք մեզ հետ:

Համաձայնություն

Օգտագործելով Մեր Կայքը կամ ծառայությունները՝ Դուք սույնով համաձայն եք, որ լիովին հասկանում և միանշանակորեն համաձայն եք այս Գաղտնիության քաղաքականությանն ու բոլոր այլ համապատասխան պայմաններին։

Ի՞նչ անձնական տեղեկատվություն է պետք տրամադրել մեր կայք կամ ծրագիր այցելելիս

Մեր կայքի ծառայություններից օգտվելու կամ գրանցվելու դեպքում, անհրաժեշտ է մուտքագրել Ձեր անունը/Ընկերության անվանումը, էլեկտրոնային հասցեն, հեռախոսահամարը: Այլ կոնտակտային տվյալներ, անձնական, կրթական, մասնագիտական և այլ տվյալներ կարող են տրամադրվել Ձեր փորձառությունը բարելավելու նպատակով։

Ինչպե՞ս ենք մենք ապահովում այցելուի տեղեկատվության գաղտնիությունը

Ձեր կողմից տրամադրվող բոլոր տվյալների գաղտնիությունն ապահովելու համար programmer.am-ը հետևում է գաղտնիության հետևյալ սկզբունքներին. հավաքագրում է Անհատ և Գործատու հանդիսացող հաճախորդների վերաբերյալ միայն այն տեղեկատվությունը, որն արտացոլվում է programmer.am հարթակում և անհրաժեշտ է աշխատանք/դասընթաց/աշխատակից փնտրելու համար: Այդ տեղեկությունները կրառվում են նրան մատուցվող ծառայությունների և սպասարկման որակը բարելավելու նպատակով, programmer.am-ը չի կարող տրամադրել Օգտատիրոջ վերաբերյալ տեղեկություններ որևէ երրորդ անձի։ Մենք խիստ հետևում ենք անվտանգության ընթացակարգերին` կանխարգելելու ոչ լիազորված անձանց, Ձեր անձնական տեղեկություններից օգտվելու հնարավորությունը: Այդ նպատակով մենք գործածում ենք ժամանակի առաջատար տեխնոլոգիաները։